Bukowskis

Bukowskis grundades 1870 av Henryk Bukowski och har utvecklats till att bli Nordens största auktionshus. Idag är Bukowskis kunglig hovleverantör och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Helsingfors.
Köpare världen över kan via telefon, internet eller personlig representation i salen buda under auktionerna. På visningarna som äger rum ca 1 vecka före auktionstillfället, får man tillfälle att beskåda föremålen.

Utöver klassiska slagauktioner är internetauktioner en stor del av verksamheten, dessa sker via Bukowskis Market.

I Stockholm har Bukowskis slagauktioner som Klassiska, Moderna, Vintage & Juveler samt Contemporary & Design.
I Finland har auktionshuset Internationella och Modern & Contemporary.

Professionella experter finns hos Bukowskis för att värdera och ta in föremål som sedan läggs upp som webbkatalog.
Kundtjänst
Sverige:
info@bukowskis.com
T:+46 8 614 08 00
Finland:
helsinki@bukowskis.com
T:+358 9 668 91 10
Stockholm
Arsenalsgatan 4
Box 1754
111 87 Stockholm
T: 08 614 08 00
info@bukowskis.com
Göteborg
Kungsportsavenyn 43
411 36 Göteborg
T: 031 20 03 60
goteborg@bukowskis.com
Malmö
Kalendegatan 18
211 35 Malmö
T: 040 669 57 80
malmo@bukowskis.com
Norrköping
Linnégatan 21
602 23 Norrköping
T: 011 - 18 42 30
norrkoping@bukowskis.com
Helsingfors
Bukowski Oy Ab
Stora Robertsgatan 12
SF-00120 Helsingfors
Finland
T: +358-9-668 91 10
helsinki@bukowskis.com