Din sökning efter konst, design, antikviteter och samlarföremål börjar här

Några historiska anteckningar
Några historiska anteckningar

Några historiska anteckningar

Butik
loading...
Fast pris
1,548 SEK

Om föremålet

Stockholm, hos A. Holmberg & Comp, på eget förlag, 1869. 8:o. (2),+ 165 s. Sammanbunden med:HESS, Nicolas Christiernin von. Supplement till några historiska anteckningar om tilldragelser under de sednaste sex konungars regering i Sverige, af ett ännu lefvande ögonvittne. [=Rubrik.] Stockholm, A. L. Norman, 1896-70. 8:o. (2),+ 52 s. Senare grönt hkbd med det främre tryckta omslaget medbundet. Ur Gunnar von Heidekens bibliotek, med hans exlibris. Setterwall 368. Det första opaginerade supplementbladet är tryckt separat 1869, de övriga, med rubriken ?Till supplementet?, 1870.Nicolas Christiernin von Hess (1785-1870) var gardesofficer under Gustav IV Adolf och deltog som fänrik i finska kriget 1808-09. Som verifikationer för sina berättelser finns avskrifter av passhandlingar, kontrakt m.m. tryckta som bilagor. Originalhandlingarna skall ha funnits till beskådande, deponerade hos bokens tryckare, t.o.m. 15/1 1870, därefter i författarens hem på Bryggargatan. Hess hade tydligen anledning att vilja övertyga läsaren om sin vandel, ty han skall ha levt ett minst sagt äventyrligt liv. Han fick avsked som kapten från Göta artilleri och gjorde 1827 konkurs. Efter att sedan ha utpekats som delaktig i en procentarhärva flydde han från Stockholm och landet 1828 och var sedan bl.a. handelsagent för brittiska industrifirmor och homeopatrisk läkare. I den sistnämnda egenskapen återvände han till Stockholm 1863 och var, vid sidan om den homeopatiska praktiken, bl.a. verksam som översättare. Ovanlig och rolig bok med det ovanliga supplementet.
Butik
loading...
Fast pris
1,548 SEK

Du kommer få ett e-mail när nya föremål i denna kategori finns tillgängliga!


Du kommer få ett e-mail när nya föremål i denna kategori finns tillgängliga!Annons
Annons