Karl Johan

När den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte äntrade svensk mark tog han med sig mer än en ny kungaätt, nämligen Napoleons stilideal, den kejserliga empiren. Inspiration till denna hämtades från antiken med förebilder från de grekiska, etruskiska och romerska väldena liksom Egypten. Det franska ordet empire betyder ’kejsar-döme’. Den svenska motsvarigheten Karl Johan bygger på vardagligare ideal. Möblerna tillverkades i mahogny och förseddes med förgyllda beslag i form av symboliska motiv och ornament. Dekoren var rik och färgskalan djupare än tidigare.

 
Annons