Eva Bonnier (1857-1909) Sverige

Eva Bonnier var en av Sveriges främsta kvinnliga konstnärer under 1800-talets senare del. Eva Fredrika Bonnier föddes 1857 i Sverige och dog 1909 i Köpenhamn. Bonnier var dotter till bokförläggaren Albert Bonnier och hans maka Betty Rubenson.


Bonnier påbörjade sina konststudier hos Arvid Gottfrid Virgin för att sedan som 18-åring börja vid August Malmströms målarskola. Hon antogs vid 21 års ålder till Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och flyttade därefter till Paris 1883.  Åren i Paris kom att bli hennes mest produktiva tid. Hon antogs till Parissalongen 1887 och vid Världsutställningen 1889 belönades hon med mention honorble (hedersomnämnande) för musik.

Bonnier återvände till Sverige 1889 och kom då att ägna sig åt porträttmåleri. Hon var under denna tid medlem i Konstnärsförbundet och engagerad i Opponentrörelsen. Kännetecknande för Bonniers porträtt är hennes uppriktighet och sällan förskönande motiv. Ulf Linde skrev till en minnesutställning 1961 ”I alla hennes bilder känner man människan som levt, hennes ömtålighet, engagemang och uppriktighet. Det är konst som är ytlighetens motsats, en djup konst”

Bonnier testamenterade 385 000 kronor till Stockholms stad för ”konstnärliga ändamål” som numer är Eva Bonniers donationsnämnd. Nämndens ändamål är dels att bekosta utsmyckning av offentliga byggnader, gärna avsedda för undervisning och prydandet av allmänna platser i Stockholm med konstverk i skulptur eller liknande.

Annons