Helene Schjerfbeck (1862-1946) Finland

Helene Schjerfbeck växte upp i en finlandssvensk familj i Helsingfors. Under tonåren fick hon stor uppskattning för sitt traditionella historiemåleri och tilldelades stipendier för att kunna resa och studera i Paris, Italien och Ryssland.

När Schjerfbeck efter sina resor kom tillbaka till Helsingfors arbetade hon en period som lärare vid Konstföreningens ritskola. Hon trivdes aldrig riktigt i stadens konstnärskretsar, där nationalromantiskt måleri var dominerande utan kom att istället dra sig tillbaka till Hyvinge och Ekenäs i södra Finland. Där utvecklade hon sin särpräglade modernistiska stil, som inspirerats av hennes studier av de stora franska konstnärerna.

Konsthandlaren Gösta Stenman i Stockholm uppmärksammade hennes konst och gjorde det möjligt för Schjerfbeck att ställa ut. Idag finns hon representerad i många finländska och svenska privatsamlingar samt på Atheneum och Gyllenbergs Konstmuseum i Helsingfors.

Annons