Karl Axel Pehrson (1921-2005) Sverige

Karl Axel Pehrson var en svensk målare, grafiker och skulptör. Pehrson studerade vid Edvin Berggrens Målarskola, Otto Skölds Målarskola och på Konstakademin i Stockholm.

Kännetecknande för Pehrsons bilder är dess fantasifulla växtmotiv. Pehrson har även formgivit priset Guldbaggen som Svenska Filminstitutet delar ut varje år.

Annons