Carl Wilhelmson (1866-1928) Sverige

Carl Wilhelmson var en svensk bildkonstnär från Fiskebäckskil. Han studerade vid Slöjdföreningens skola, på Valands Konstskola och i Leipzig. Åren 1890-96 vistades Wilhelmson i Frankrike där han tog intryck av neoimpressionismen. Wilhelmson räknas som nationalromantiker och skildrade främst genremålningar, gärna med marina motiv som fiskarbefolkningens mödosamma liv. Hans målarteknik kännetecknas av en tunt pålagd färg där små fläckar av omålad duk lämnats mellan penseldragen.

Wilhelmson finns representerad på Göteborgs Konstmuseum, Waldemarsudde, Thielska galleriet i Stockholm och på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn.

Annons