Albrecht Dürer (1471-1528) Tyskland

Albrecht Dürer var en tysk målare, grafiker och konstteoretiker. Han utbildade sig som tonåring till guldsmed genom att agera lärling hos sin far. Kort därpå började Dürer även teckna och det första självporträttet gjordes 1484. Senare kom han att lära sig träsnitt, en metod för att kunna tillverka bildframställning i större upplagor. Under resor till Nederländerna och Italien fick han avgörande impulser beträffande den perspektiva rumsuppfattningen och figurmodellering genom förkortning. Dürers ritningar av proportioner och scheman för att måla, är än idag uppmärksammade och dessa kom att prägla större delen av hans karriär. År 1495 grundade Dürer sin egen ateljé i Nürnberg, till vilken många elever knöts. Här producerades bokillustrationer och grafiska blad med hjälp av kopparsnitt och träsnitt. År 1512 utsågs han till hovmålare åt Maximilian I och senare hos efterträdaren Karl V.

Annons