Roland Svensson (1910-2003) Sverige

Konstnären och författaren Roland Svensson studerade vid Kungliga Konstakademin, samt i London och Frankrike. Svensson sägs vara den främsta skildraren av Stockholm skärgårds yttre havsband och hans måleri, grafik och författarskap präglas av en stark verklighetsförankring med känsla för den speciella miljö han redogör för.

Albert Engström var, med hans framställningar av livet utanför stadsmurarna, en stor inspiratör för Roland Svensson. 

Svensson är bland annat representerad på Nationalmuseum och Waldemarsudde i Stockholm.

Annons