Tuija Lindström (1950-) Sverige

Tuija Lindström är en finsk-svensk fotograf och professor i fotografi vid Göteborgs Universitet. Lindström är bosatt i Sverige och utbildad vid Konstfack i Stockholm där hon gick ut 1984. Hennes konstnärskap kännetecknas av ett experimenterande som utvidgat ramarna av motiv, alltifrån landskap till porträtt och stilleben. Hon har ofta en feministisk vinkel och en teknisk nyfikenhet.

Lindström har sedan 1990-talet varit tongivande inom den svenska konstnärliga fotografin och finns väl representerad på till exempel Moderna Museet i Stockholm och Houston Art Museum.

Annons