Nan Goldin (1954-) USA

Nan Goldin är en amerikansk fotograf som är verksam i New York, Berlin och Paris. Goldin är utbildad vid School of Fine Arts i Boston, men höll innan dess en separatutställning som skildrade homosexuella och transexuella samhällen. Kännetecknande för hennes fotografier är de återkommande teman så som kärlek, kön, hemmet och sexuallitet. Goldins bilder kan betraktas som privata egendomar som visas offentligt. 

Goldin erhöll 2007 Hasselbladpriset.

Annons