Paul Signac (1863-1935) Frankrike

Paul Signac var en fransk postimpressionistisk konstnär och teoretiker. Signacs favoritmotiv var Medelhavet och han återgav ofta vyer från hamnstäder i sina pointillistiska verk. Signac lämnade sina arkitektstudier för att bli konstnär efter att ha sett verk av impressionisterna, däribland Claude Monet i Paris. Signac ville vidareutveckla de tekniker som impressionisterna använt sig av och istället komponera noggranna färgharmonier.

Annons