August Strindberg (1849–1912) Sverige

August Strindberg är en av Sveriges mest kända och främsta författare och dramatiker men var även en framstående målare. Sitt genombrott som konstnär fick han långt efter det som författare. Strindberg hade ingen formell konstutbildning och hans måleri var ofta improviserat och speglade hans stundtals stormiga känsloliv. Strindbergs återkommande motiv var havet, nästan alltid i uppror med piskande vågor och dramatiska skyar. Stilen i konsten ligger nära impressionismen och expressionismen. Numera är Strindbergs måleri uppmärksammat i både Sverige och internationellt och betingar höga priser. Han finns representerad på bl a Nationalmuseum och Thielska Galleriet i Stockholm.

Annons