Richard Serra (1939-) USA

Richard Serra var en amerikansk skulptör inom minimalismen. Serra studerade vid Yale University of Art and Architecture och kom sedan att arbeta med monumentala och abstrakta former, ofta i material som gummi, bly och betong. Serra kom med tiden att jobba i allt större skalor och hans skulpturer är inte helt okonventionella. Han arbetar också med teckningar och har gjort många offentliga utsmyckningar runt om i världen. Serras verk ”Titled Arc” restes på Manhattans Federal Plaza 1981. Skulpturen plockades åtta år senare ned mot hans vilja på grund av klagomål från de arbetande i omkringliggande kontorsbyggnader.

Annons