Cindy Sherman (1954-) USA

Cindy Sherman är fotograf, pop- och konceptkonstnär och anses idag vara en av världens främsta representanter för iscensatt fotografi.

Sherman studerade på college i Buffalo och hennes stora genombrott kom med serien Untitled Film Stills, bestående av svartvita fotografier av henne själv, sminkad och utklädd. Genom dessa porträtt kom betraktaren att känna igen Sherman vilket gjorde det möjligt för dem att se kvinnotyper som retoriska formler eller klichéer. Sherman har hämtat sin inspirerad av barndomens Hollywoodfilmer och dess kvinnliga stereotyper.

Sherman övergick till färgfotografi på 1980-talet och använder fortfarande av sig själv som modell för att problematisera kvinnosynen och stereotypa könsroller. Hon arbetar gärna med motiv så som aptit, illamående, sjukdom och våld. Sherman har även arbetat som modefotograf.

Sherman har vunnit Hasselbladspriset.

Annons