Edward Hopper (1882-1967) USA

Edward Hopper utbildade sig till illustratör och studerade vid Correspondence School of Illustrating i New York City 1899–1900 samt på New York School of Art 1900–1906. Under 1910-talet arbetade han som reklamtecknare och det var först på 1920-talet som han fick sitt konstnärliga genombrott med sina traditionellt realistiska bilder med rötter i friluftsmåleriet.

Hoppers storstads- och landsbygdsscener är avbildade med dokumentarisk noggrannhet och han uppvisar genom sin konst koppling till den amerikanska regionalismen samt den nya sakligheten. Hoppers målningar av anonyma människor och det banala stadslivet är starkt präglat av ensamhet och avskildhet. Några av hans mest kända verka är Model Reading (1925), Room in Brooklyn (1932) och den ikoniska målningen Nighthawks (1942).

Edward Hopper räknas idag till en av de mest inflytelserika moderna amerikanska konstnärerna under 1900-talet.

Annons