Hans Dahl (1849-1937) Norge

Hans Dahl är en norsk bildkonstnär född i Granvin, Norge. Redan vid barnsben intresserade sig Dahl för det konstnärliga och han ansågs av sin omgivning besitta konstnärlig talang. Trots sitt konstnärliga intresse kunde Dahl inte påbörja sin konstnärliga utbildning då militärtjänstgöring i Sverige kom i vägen. Efter sin officersutbildning sökte sig Dahl till Düsseldorf där målarutbildningen tog sin början och kort därefter hade konstnären sin första utställning. Dahl bosatte sig i Berlin 1888, men besökte varje sommar hemlandet Norge. Vid Sognefjord lät han bygga ett sommarresidens. Dahls bildspråk är romantiserande, med vidsträckta vackra landskap och rosenkindade människor. De mest kända målningarna gestaltar flickor i folkdräkt. Dahl attackerades ofta av sina norska kollegor för sin bakåtsträvande stil men konsten kom trots det att mottas med öppna armar av den norska publiken.

Annons