Bertil Vallien (1938-) Sverige

Bertil Vallien är utbildad vid Konstfack samt genom studieresor till Danmark och USA. Vallien arbetade under 60-talet som assistent till Erik Högberg på Boda glasbruk men övergick därefter till Åfors glasbruk. Han arbetar främst i glas där han kommit att utveckla en egen stil av sandgjutet glas. Bertil är gift med Ulrica Hydman-Vallien.

Annons