Philip Arctander (1916-1994) Danmark

Philip Arctander var en dansk formgivare och arkitekt som studerade vid Kunstakademiets arkitektskole i Köpenhamn. Han var som mest verksam under åren 1939-47 och var även chef för det danska byggforskningsinstitutet samt rådgivare för FN i byggnads-och konstruktionsfrågor.
Det föremål som gett Arctander mest uppmärksamhet postumt är utan tvekan ”Muslingestolen” från 1944. Stolens formgivare och upphovsman var länge okänd, eller något man åtminstone hade skilda åsikter om, och denna mystik bidrog antagligen till dess nuvarande popularitet på auktionsmarknaden. Länge ansåg man att mannen bakom stolen var norrmannen Martin Olsen då många av hans möbler har många likheter med Muslingestolen. De senaste åren har man dock kunnat konstatera att Arctander är dess rättmätige upphovsman. Arctanders tidigare kollega, Poul Erik Skriver, trädde fram och bekräftade stolens ursprung och man fick klarhet i frågan.

Annons