Louis Poulsen

Firman Louis Poulsen grundades i Danmark och ägnade sig från början åt vinimport. I takt med 1900-talets växande behov av elektricitet beslöt man sig sedan för att helt gå över till formgivning av belysning. Louis Poulsens filosofi grundlades till stor del i samarbete med Poul Henningsen, en av vår tids mest kända och respekterade formgivare inom armatur. Vad man ville åstadkomma var design som utgick från enkelhet och utan att lägga till element som tjänade något annat än ett ljusrelaterat syfte. Det som kännetecknar deras armaturer är en ren och diskret design som lätt anpassar sig till alla typer av arkitektur, både äldre och modern. Till deras klassiker hör numera modellerna PH5, PH-kotten samt AJ-lampan.

Annons