James McNeill Whistler (1834-1903) USA/Storbritannien

James McNeill Whistler var en amerikansk konstnär som utbildade sig i Ryssland (som barn) och senare i Paris, innan han bosatte sig i London. Han var bekant med ett flertal av de mest experimentella samtida franska och brittiska konstnärerna, John Singer Sargeant - även han amerikansk utvandrare och konstnär - och ett antal inflytelserika kritiker så som Charles Baudelaire och Thephile Gautiler.

 

Hans stil utmärker sig i och med sin enkelhet under en tid där sentimentalitet och sprudlighet var på modet. Han var en entusiastisk förespråkare av esteticism, prisade "konst för konstens skull" och fann stor glädje i att reta samtidens kritiker med sina verk.Han var ofta inspirerad av musik och från och med 1870-talet började han ge sina verk titlar som refererade till musikaliska termer så som "nocturne", "arrangement", "harmony" och "symphony". Det var under samma period som han målade sitt mest kända verk "Arrangement in Black and Grey", mer känd som "Whistler's Mother".

Annons