Arabesk

Arabesk, yttäckande sirligt blad- och rankornament, gärna i kombination av symmetriska band. Mycket populärt under renässansen och nyrenässansen.

Annons