Brännförgyllning

Brännförgyllning, metod där guld och kvicksilver penslades på bronsföremål. Kvicksilvret avlägsnades genom uppvärmning varpå guldet fick fäste på bronsytan. Den hälsovådliga tekniken övergavs i mitten på 1800-talet till förmån för galvanisering.

Annons