Karolinsk

Karolinsk, benämning på den stil under den rådande barocken som uppkom under Karl X Gustavs, Karl XI:s och Karl XII:s regeringstid, 1654-1718.

Annons