Konkretism

Konkretism, stilbenämning för den geometriskabstrakta konst som slog igenom på 1950-talet

Annons