Kubism

Kubism, konstriktning företrädd av Picasso och Georges Braque i början av 1900-talet. Ersatte centralperspektivet med flera blickpunkter och förordade sträng formell uppbyggnad med ytan uppbruten av geometriska fält.

Annons