Nyklassicism

Nyklassicism, stilriktning med starka influenser från antiken under 1700-talets andra hälft. Fick stort genomslag efter rokokons antiklassiska ideal.

Annons