Porfyr

Porfyr, hård och kompakt bergart med mineralkristaller av framförallt fältspat spridda i den finkorniga oftast bruna eller röda grundmassan.

Annons