Gösta Adrian-Nilsson (1884-1965) Sverige

Gösta Adrian-Nilsson (GAN) var en svensk konstnär och författare som räknas som en av de mest betydande pionjärerna inom svensk modernistisk konst. GAN studerade vid Tekniske Selskabs Skole i Köpenhamn och sedan för Johan Rohde vid Zahrtmanne skole i Köpenhamn. Sin debut som konstnär gjorde han på Lunds Universitetets konstmuseum 1907. GAN var eklektisk i sin stil, då han tog 1900-talets konststilar vilka han skapade sitt egna uttryck av. I GAN:s verk rymdes symbolism, kubism, futurism, expressionism, konstruktivism och teosofi. Ingen svensk konstnär har på detta sätt visat upp en så säregen stil som GAN.

 

Annons