Sigillmärke

Sigillmärke, (eng. seal mark), ett regentmärke (eng. reign mark) skrivet med sigillskrift.

Annons