Olof Ahlberg (1876-1956) Sverige

Olof Ahlberg började sin karriär som möbeldekoratör och ornamentssnidare. År 1901 började han sina studier vid Tekniska skolan i Stockholm. Senare kom Ahlberg att utföra vidare studier i Frankrike och Italien. Tillbaka i Sverige tillverkade han kyrkliga skulpturer och gravmonument. Trä och sten var de material som Ahlberg föredrog att arbeta i. Vid sidan om sina kyrkliga arbeten, tillverkade han fontänskulpturer, människoskildringar och porträtt. Stilen på dessa var klassicerande och ibland även arkaiserande. Det finns tydliga influenser från jugend och antik estetik i verken.

Olof Ahlberg finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm.

 


Annons