Diego Rivera (1886-1957) Mexiko

Rivera var en mexikansk konstnär influerad av kubismen och renässansens freskmåleri. Med muralmålningar på officiella byggnader gjorda åt den socialistiska regeringen var Rivera med och startade en förnyelse i den moderna mexikanska konsten. Det socialrealistiska måleriet skulle inspirera konstnärer som Ben Shahn och i förlängningen har ett stort inflytande på den amerikanska konstscenen och realismen under 1920- och 1930-talen.


Rivera var gift med konstnären Frida Kahlo.

Annons