Armand Pierre Fernandez (1928-2005) Frankrike

Armand Pierre Fernandez även kallad ”Arman” var en fransk bildkonstnär och skulptör, verksam i Frankrike och USA. Han studerade vid Ècole du Louvre i Paris. Fernandez tillhörde ”nyrealisterna” vilket även Yves Klein och Pierre Restany gjorde. Guppen avbildade massproducerade vardagsföremål och förde in de i sina verk. Under 1960-talet kom Arman att utveckla sin egen stil "Poubille" (sopor) där han använde sig av slumpmässigt hopplockade föremål. Föremålen arrangerades därefter i plexiglas, där de mest kända arrangemangen bestod av musikinstrument så som fioler.

 

Annons