Abstrakt expressionism

Abstrakt expressionism är en konströrelse som började ta form efter andra världskriget i New York i strak samklang med samhällets frigörelse. Spontana känslouttryck och abstrakta former är karakteristiska för rörelsen och den har en air av trots och anarki vilket har fortsatt chockera sin publik fram till idag. Konströrelsen är framför allt förknippad med måleri och konstnärer som Jackson Pollok och Arshile Gorky men tillskrivs även konstnärer som arbetar inom andra konstmedier. Rörelsen som startade i New York refereras även till som New York-skolan. 
 

Annons