Äggstav

Äggstav, vanligt förekommande dekorlist i klassicerande inredningar bestående av tätt placerade ovala former i upprepning.

Annons