Alexander Roslin (1718-1793) Sverige

Alexander Roslin var en svensk porträttmålare som främst kom att förlägga sin verksam i Paris. Roslin gick som sextonåring i lära hos hovmålaren Georg Engelhard Schröder i Stockholm. Hans tanke var från början att bli fartygsmålare, men gick senare över till att måla större porträtt i olja.
I Paris blev Roslin ledamot av Académie royale de peinture et de sculpture. Under sitt liv målade han flera gånger av dåtidens franska kungafamilj och franska furstar. Roslins huvudsakliga styrka låg i hans överväldigande färgprakt och hur han med överlägsen virtuositet målade kläder, siden och broderier.
Roslin ses som en av Sveriges mest kända internationella konstnärer och hans konst finns bland annat representerad på Nationalmuseum i Stockholm.

Annons