Anna Palm de Rosa (1859-1924) Sverige

Anna Palm de Rosa föddes i Stockholm och växte upp i en konstnärsfamilj, där fadern var den kända konstnären och professorn Gustaf Wilhelm Palm. De Rosa arbetade främst i akvarell och är känd för sina skildringar av Stockholms stad med dess omgivande skärgård. På grund av giftermål lämnade hon Sverige för att bosätta sig i Neapel. Nya motiv blev nu de italienska landskapen med dess bönder, arkitektur, hästar och hav. Anna Palm de Rosa finns representerad på bland annat på Nationalmuseum i Stockholm.

Annons