Art Deco

Den svenska tjugotalsklassicismen hänvisar till en konstriktning inom arkitektur och formgivning under 1910–1930-tal. Tjugotalsklassicismen har lånat drag av den gustavianska stilen med intarsiadekor och antikiserande dekorelement. Stilen är elegant och sober och uppkallades "Swedish Grace" efter ett positivt kritikeromnämnande. Den utländska stilen under samma period är mer pompös och brukar benämnas art déco efter det franska uttrycket "art décoratif". Här hemma präglas perioden av att Svenska Slöjdföreningen arbetade aktivt med att knyta konstnärer till industrin, vilket innebar en kvalitetshöjning inom många material, inte minst gjutjärnet.
 

Annons