Bloomsburygruppen

Bloomburygruppen var en grupp författare, konstnärer och intellektuella som bodde i Bloomsbury, London under början av 1900-talet. Som rörelse influerade de litteratur, estetik samt tankeriktningar rörande feminism, pacifism och sexualitet. Gruppen ställde sig emot samtida sociala mönster och viktorianska värderingar och menade att individuell njutning snarare än allmännytta var viktigast.
 
Konstnärer och konstkritiker som ingick i gruppen var bland annat Roger Fry och Duncan Grant, Clive Bell och Vanessa Bell. Roger Fry representerade tidigt gruppens idéer med sina postimpressionistiska utställningar och konstriktningen skulle fortsätta representera gruppen som samtida kulturkritiker. Gruppen var bland annat inflytelserik i den internationella spridningen av konsttrender från Frankrike och verk av konstnärer som Gauguin, Manet, Matisse och Van Gogh. Termen “art for art’s sake” representerade gruppens estetiska uppskattning i enlighet med dess filosofiska inriktningar.
 
 

Annons