Bruno Liljefors (1860-1939) Sverige

Bruno Liljefors studerade vid Konstakademien 1879 fram till 1882 då han reste till Düsseldorf där han fokuserade på djurmåleri. Liljefors spenderade även en tid i målarkolonin i Grez-sur-Loing men återkom sedan till Sverige där han målade djur, framför allt katter och småfåglar, och dess relation till naturen i småskaligt format. Motiven är gärna sett ovanifrån med en högt placerad horisont. Liljefors måleri övergick sedan till bredare skildringar av vilda djur och natur där man ofta kan se dramatiska scener mellan rovfåglar och olika villebråd.
Inom 1800-talets konstliv betraktas djurmåleriet som en särskild genre och Bruno Liljefors blev en av de mest framstående konstnärerna inom denna konstart. Till skillnad från det samtida ”idylliska” djurmåleriet målade Liljefors djurens vardag där anatomi, rörelse och deras anpassning till landskapet var det centrala.
Några av Liljefors mest kända konstverk är målningarna Rävfamilj (1886) och Havsörnar (1897). Liljefors finns bland annat representerad på Nationalmuseum, Waldemarsudde och Thielska galleriet i Stockholm.

Annons