Camille Pissarro (1830-1903) Frankrike

Camille Pissarro var en fransk målare uppvuxen i franska Västindien där han började måla landskap. Pissarro studerade för Corot vid Académie Suisse i Paris där han lärde känna Édouard Manet och Claude Monet. Efter en tid bröt Pissarro med Corot och anslöt till en mer realistisk strömmning. I början av sin karriär målade han framförallt landskapsmålningar men kom senare att etablera sig som en av de ledande impressionisterna och var lärare för bland annat Paul Cézanne och Paul Gauguin.
Pissarros målningar skiljer sig på två viktiga punkter från andra impressionister, dels att Pissarro komponerade sina målningar mer omsorgsfullt samt att hans landskapsmålningar alltid var befolkade.

Annons