Caravaggio (1571-1610) Italien

Målaren Michelangelo Merisi da Caravaggio grundade en ”stillös” realistisk skola baserad på dramatiska arrangemang i klärobskyr där han betonade ljusets och mörkrets relation till varandra. Genom att använda sig av belysning och skuggning lyckas Caravaggio skapa rundade tredimensionella former av illusorisk verkan vilket kom att bli ett kännetecken för barockmåleriet.
Caravaggio föraktade den traditionella idealiserande tolkningen av religiösa ämnen och han tog därför sina modeller från gatorna och målade dem realistiskt.
Caravaggio levde ett våldsamt liv. Hans familj dog i pesten när han var 11 år gammal, 1606 mördade han en man under ett upplopp i Rom vilket försatte honom i flykt och 1610 avled han av malaria.
Utan att någonsin handlett några elever fick Caravaggio ändå en rad efterföljare vilka kom att kallas för caravaggisti där de främsta var Georges de La Tour, Orazio Gentileschi, Artemisia Gentileschi, José de Ribera, Hendrick Terbrugghen, Gerrit van Honthorst och Dirck van Baburen.

Annons