Carl Milles (1875-1955) Sverige

Carl Milles var en svensk skulptör, verksam främst i Europa men även i USA. Milles är känd för sina fontäner och verk i monumentalformat.
Milles studerade på Tekniska skolan i Stockholm och sedermera på Ecole des Beaux-Arts i Paris för  Auguste Rodin. Han kom att stanna i Paris i flera år och försörjde sig bland annat som ornamentsnidare.
Milles deltog på världsutställningen i Paris 1900 och fick här en silvermedalj. Milles stora genombrott kom i samband med uppdraget att skapa Sten Sture-monumentet i Uppsala som invigdes 1925. Därefter fick han i uppdrag att utsmycka Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. Milles har gjort en rad välkända skulpturer på offentliga platser, bland annat ”Gustav Vasa”-statyn på Nordiska Museet i Stockholm och ”Poseidonfontänen” i Göteborg. Kännetecknande för Milles skulpturer är de arkaiska uttryck samt att de ofta är utförda i brons eller gips.
Milles och hans hustru Olga skänkte sitt hem Millesgården till det svenska folket och är idag ett välbesökt museum på Lidingö.

Annons