Christer Strömholm (1918-2002) Sverige

Christer Strömholm, även känd under namnet Christer Christian, var en svensk fotograf. Strömholm påbörjade sin konstnärliga karriär 1937 då han reste runt i Europa och studerade konsthistoria och konstnärliga tekniker. Strömholms läromästare var bland annat Dick Beer, Otte Sköld och Isaac Grünewald.
Strömholm kom via grafiken in på fotografi på 1940-talet. År 1951 blev Strömholm aktiv medlem i Fotoformgruppen i Saarbrücken under Otto Steinerts ledning. Karakteristiskt för hans konstnärskap är hans svartvita naturalistiska och stilistiska bilder, bland annat från Paris. Strömholm utvecklade en teknik som kom att påminna om gatufotografi under 1950-60-talet och under denna period tog han flera berömda porträtt av transexuella kvinnor vid Place Blanche i Paris.
Strömholm var 1997 års Hasselbladspristagare.

Annons