Christian Berg (1893-1976) Sverige

Christian Berg studerade vid Konsthögskolan i Stockholm 1915-19 där han målade realistiskt med inriktning mot den vilda naturen. Berg påverkades starkt av sina resor i Egypten och Grekland under 1920-talet där han kom i kontakt med den modernistiska konsten samt de gammalegyptiska skulpturerna. Berg reste även till Paris där han kom att stå nära konstnärskretsen kring Fernand Léger.Berg övergick från det tidigare postkubistiska måleriet till att bli skulptör och det klassiska inflytandet är tydligt i hans torso-skulpturer som han i olika format och material skapade från 1926 och framåt.År 1930 medverkade Berg på Stockholmsutställningen där man kunde se hans största och formmässigt stramaste version på temat; Monumentalskulptur. Den skulptör som anses haft störst inflytande på Berg var Alexander Archipenko men även Constantin Brancusi och Alberto Giacometti tycks ha varit stora inspiratörer.Berg är företrädd med en stor samling i Malmö konstmuseum.

Annons