Edouard Manet (1832-1883) Frankrike

Édouard Manet var en fransk konstnär utbildad vid École des Beaux-Arts 1850-1856. Manet ansågs vara en föregångare och inspirationskälla till den franska impressionismen. Manet utmanade grunden i den akademiska traditionen i Frankrike och ansågs som kontroversiell av den etablerade konstvärlden, både i sitt måleri och i sitt val av motiv. Manet gestaltade gärna kvinnor som var eller föreställde vara prostituerade vilket ansågs och uppfattades som stötande av den borgerliga publiken. Manet förlöjligades på grund av detta av kritiker och publik.
Under 1870-talet lät sig impressionisterna påverkas av Manets bristande intresse kring målningarnas motiv och istället betoning på av konstnärens totala frihet i valet av färg och valörer.
Manets verk finns representerade på konstmuseer runt hela världen, bland annat på Musee d’Orsay i Paris.

Annons