Elis Bergh (1881-1954) Sverige

Elis Bergh studerade vid Högre konstindustriella skolan och kom framförallt att bli känd som glasformgivare vid Kosta glasbruk. Vid Kosta glasbruk kom han som dess konstnärliga ledare att stå för en graciös och samtidigt modern formgivning vilket utmärkte glasbruket under mellankrigstiden.

Annons