Expressionism

Expressionism, konstriktning uppkommen i början av 1900-talet med betoning på subjektivitet, spontanitet och förvrängda former i starka och flödande färger.

Annons