Finn Juhl (1912-1989) Danmark

Finn Juhl växte upp med en far som var verksam inom textilindustrin men valde själv att utbilda sig på Kunstakademiets Arkitektskole. Han var student där under Kay Fisker mellan åren 1930-34. Efter studierna arbetade han i tio år på Vilhelm Lauritzens arkitektkontor innan han öppnade eget kontor i Köpenhamn med inriktning på inredningsarkitektur och möbelformgivning. Juhl fick internationellt erkännande för sina teakmöbler men formgav också bruksvaror i trä och i glas. Han hade även ett långt samarbete med snickarmästaren Niels Vodder. Juhl fick också i uppdrag att formge inredningen till Förvaltarskapsrådets sal i FN:s huvudkontor i New York under 1951-52.
Finn Juhls hus, som han själv ritade och inredde till sig själv och sin första fru Inge Marie Skaarup, ligger beläget i Odrup norr om Köpenhamn och är idag museum. För detta fick han 1944 C.F. Hansen-medaljen.

Annons