Fritz Bleyl (1880–1966) Tyskland


Fritz Bleyl studerade arkitektur vid Königliche Technische Hochschule i Dresden trots att hans egentliga intresse låg i måleriet. Under sin studietid bildade han sällskapet Die Brücke (bron) tillsammans med tre vänner. Organisationen var tänkt att fungera som en länk mellan dåtid och nutid därav namnet "bron". I gruppen fokuserade man på att komma på ett nytt uttryckssätt som kombinerade tradition med ett mer modernt uttryckssätt. Gruppen kom att bli en av de viktigaste av sitt slag och de kan sägas var med och skapade det som idag kännetecknas som expressionismen. Gruppen var mycket aktiv och förekom på flertalet olika utställningar runtom i Tyskland. Bleyl började som en ivrig medlem, men gick ut ur gruppen när han bildade familj. Han tog då upp arkitektspåret och fortsatte att lära ut och praktisera som arkitekt även om han vid sidan om det fortsatte att arbeta med grafisk formgivning.

Annons